Font : Tahoma

22  สิงหาคม  2550

สมหวัง  วิทยาปัญญานนท์

เกมละลายพฤติกรรม

Ice Berge Melting

 

1. เกมเตรียมความพร้อม

ร้องเพลง ท่าเต้น ให้เกิดบรรยากาศกันเอง

มาร้องเพลงเป็นทีม

สวัสดีๆ วันนี้ได้มาพบกัน เธอและฉันพบกัน สวัสดี

ให้ทุกคนนั่งกับพื้น  จังหวะ ที่สวัสดี ก็ให้สวัสดีซึ่งกันและกัน จังหวะอื่นให้ตบมือกัน  ครั้งแรก กลุ่มละสองคน ต่อไปก็เพิ่มกลุ่มละคน เป็นกลุ่ม สามคน แล้วก็ร้องเพลง พร้อมทำกิจกรรม จนถึงกลุ่มละห้าคน 

       ฝึกกล้าแสดงออก  ให้เปิดเพลง แล้วบอกให้กลุ่มเอามือมาซ้อนทับกัน   ทุกกลุ่ม  เรียกคนที่มือซ้อนอยู่ใต้สุด  รองสุดท้าย หรือ คนบนสุด ให้ขึ้นออกมาเต้นตามเพลงที่เปิด

       ตั้งชื่อกลุ่ม เป็นชื่อดอกไม้  เช่น ดาหลา กุหลาบ ทานตะวัน กระเจียว ดาวเรือง กล้วยไม้ เป็นต้น  เพื่อเตรียมกลุ่มเข้าสู่ฐานภาคสนาม

 

2. เกมส่งข่าว

บอกข่าวสารคนแรก  แล้วบอกกระซิบไป ทีละคน  สุดท้ายก็ไปฟังคนสุดท้ายว่า ได้รับข่าวสารอะไร

การประคองข่าวให้เที่ยงขึ้นอยู่กับสมาธิและความตั้งใจของทุกคนในกลุ่ม

เกมนี้สอนให้อย่าเชื่อคนง่าย  เพราะข่าวสารฟังกันมาต่อๆ แล้วมักบิดไปจากของเดิม เป็นธรรมดาของโลก

 

3. เกมส่งไข่(ลูกก๊อฟล์)

       ให้แต่ละคนถือท่อพีวีซีผ่าซีก วางต่อๆกัน  ปล่อยลูกก๊อฟล์ลงรางที่คนแรก  ผ่านรางแต่ละคน คนที่ผ่านไปแล้วก็วิ่งไปต่อเพื่อให้ลูกก๊อฟล์วิ่งไปไกลที่สุด 

การประคับคองความเร็วขึ้นอยู่กับมุมเอียง และความเร็วในการต่อท้าย ไม่รีบออกไป ก่อนที่รับลูกก๊อฟล์

เกมนี้สอนให้รู้จักการทำงานเป็นทีม  จังหวะจะโคน  การส่งต่องานและการรับงาน  ความแคล่วคล่องว่องไว

 

4. เกมวางขวด

       ให้คน 5 -6 คน ถือเชือกทำมุมกันเป็นวง ปลายเชือกมารวมกันที่ยางวง  เอาขวดลิพโพมาใส่ในยางวง ทุกคนประคองยกไปวางบนแผ่นกระดาน  การวางโดยไม่ให้ขวดล้ม โดยจะมีโค้ชคอยบอกคนโน้นคนนี้ดึง จนขวดหลุดจากยาง ทำเช่นนี้ นับขวดที่วางแล้วไม่ล้มเป็นคะแนน

       เกมนี้สอนให้เกิดการทำงานเป็นทีม  การใช้โค้ชบอกทิศทาง  การใช้สมาธิ

 

5. เกมประคองลูกเหล็ก

       นำแผ่นไม้อัดขนาดฟุตครึ่งจัตุรัส ทำขายกสองคน 4 ขา  ให้เอาลูกเหล็กเปตอง วางบนกระดาน ยกไป สองคน  อย่าให้บอลเหล็กหล่น  เดินคู่ฝ่าด่านต่างๆ ที่เป็นเชือกพลาสติกคาดสูงหนึ่งฟุตจากพื้นเป็นระยะๆ

       เกมนี้สอนให้เกิดสมาธิในการทำงาน ภายใต้เงื่อนไขที่ขัดขวาง ภายในเวลาจำกัด

 

6. เกมประคองบอล

       ให้สองคนประคองบอลด้วยเอว ห้ามใช้มือประคอง พาลูำกบอล ฝ่าด่านที่ทำโดยใช้เชือกผูกหลักสองฟากแล้วให้ข้ามบ้าง ลอดบ้าง  เดินอยู่ในช่องเชือกบ้าง ลูกบอลต้องไม่หล่น ภายในเวลา แล้วนับลูกบอลที่พามาโดยไม่หล่นเป็นคะแนน

       เกมนี้สอนการทำงานร่วมกัน  การใช้สติสมาธิ  การทำงานายใต้เวลาจำกัด

 

7. เกมทายคำ

       ให้วิทยากร ทายใบ้ แล้วให้กลุ่มทาย  เช่น ผีเสื้อ ตุ๊กแก แมวมอง ไฟไหม้  ไหว้พระ  วัดพระแก้ว  เขียด  ไก่ขัน  เข็มสอดด้าย  ฟ้าหลังฝน  นมวัว  ปล้น  นก กาคาบพริก

       เกมนี้สอนให้เกิดเชาว์ปัญญา

 

 

 

พุทธวิธีบริหาร
Buddhist Style in Management

กลับขึ้นบน