Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

ÍÒº¹éÓÃé͹俿éÒ´Ù´µÒÂ

Accident  when  Hot  Shower

ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì

13  ¡ØÁÀҾѹ¸ì  2549

Font : CordiaUPC

ÃÙéäÇéãªèÇèÒ  »ÅÍ´ÀÑÂäÇé¡è͹

            ¤Ø³¹ÒÂ仫×éÍà¤Ã×èͧ·Ó¹éÓÃé͹ÁÒ  áµèäÁèãËéªèÒ§¨Ò¡ÃéÒ¹µÔ´µÑé§ãËé   â´Â仵ÒÁªèÒ§ã¡ÅéºéÒ¹ÁÒµÔ´µÑ駠 ¾ÍµÔ´µÑé§àÊÃ稵͹àÂ繡çÍÒº¹éÓà»ç¹¤ÃÑé§áá  »ÃÒ¡¯ÇèÒä¿¿éÒ´Ù´µÒÂ

            Êѹ¹ÔÉ°Ò¹ÇèÒ  µÔ´µÑé§äÁè´Õ  ·ÓãËé¹éÓ¨Ò¡½Ñ¡ºÑÇ件١ÊÒÂä¿¿éÒà»Å×ÍÂã¹µÑÇà¤Ã×èͧ·Ó¹éÓÃé͹  áÅéÇ俨֧ÇÔè§ÁÒµÒÁÊÒÂä¿  ËÃ×Íà¡Ô´¨Ò¡ä¿ÃÑèǨҡ¡ÒõԴµÑé§äÁè´Õ  ËÃ×͵ÑÇà¤Ã×èͧÁջѭËÒ  ¹Í¡¨Ò¡¹ÕéÂѧäÁèä´éµÔ´µÑé§ÊÒ´ԹÍÕ¡´éÇÂ

 

¾Ø·¸ÇÔ¸ÕºÃÔËÒÃ
Buddhist Style in Management

¡ÅѺ¢Ö鹺¹