Font : Tahoma    

สมหวัง  วิทยาปัญญานนท์

3  ธันวาคม  2551

 ลอกผิวหนังแผลเรื้อรัง

Skin

 

        คนมีผดผื่นคันตามก้นขอบกางเกงใน  ฝ่าเท้า   แขน  หลัง  เวลาคันน่าสงสาร  ไม่มีความสุขเลย

        เวลาคันก็เกา  คันจิ๊ดๆ  เกาแรงจนเป็นแผลน้ำเหลืองเรื้อรังเป็นแม๋

 

วิธีการแก้คันก็มีหลายวิธี  เช่น

        -  ทายาหม่อง

        -  ทาคาลามาย

        -  ทาแป้ง

        -  ทาขี้ผึ้งสลดพังพอน

        -  ทาน้ำมะเฟืองหมักชีวภาพ

        -  ทายาทาแก้โรคผิวหนัง

 

        มีอีกวิธีหนึ่งเป็นสูตรโบราณทาแล้วแผลหลุดลอกเลย  แต่ต้องทนปวด  แสบ  ปวดร้อน  มีวิธีทำมีดังนี้

        1.  หาน้ำสายชูมาใส่แล้ว  (น้ำส้มฆ่าเชื้อรา และละลายสมุนไพร)

        2.  เอาจุนสีสะตุมาใส่ให้ละลาย  (จุนสีฆ่าเชื้อรา)

        3.  เอาโลติ๋น  (หางไหล)  สมุนไพรฆ่าแมลงเบื่อปลา   เป็นท่อนๆ  ใส่ลงไปแช่  (โลติ๋นฆ่าแบคทีเรีย)

        4.  หมักยาทา  1  ชั่วโมง

        5.  เอามาทาผิวหนัง  ทาบ่อยๆ 

        6.  ผิวหนังจะหลอกหลุดหายเป็นปลิดทิ้ง

 

 

 

           

ภูมิปัญญาอภิวัฒน์
 Budding Wisdom

กลับขึ้นบน