การจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัย

Safety  Week  Celebration

สมหวัง  วิทยาปัญญานนท์

31  ตุลาคม  2549
Font : Tahoma  
  

 

1.  บทนำ

          การจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัย  องค์กรหรือบริษัทนิยมจัดกันปีละครั้ง  เพื่อกระตุ้นเตือนให้มีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย  ตลอดจนให้มีการทบทวนผลงานที่ทำมาตลอดปีเป็นอย่างไรตลอดถึงสถิติอุบัติเหตุ  หรือตัวดัชนีชี้วัดต่างๆ  ด้านความปลอดภัย  อันจะเป็นข้อมูลผลลัพธ์จากการปฏิบัติ  เพื่อที่จะได้พัฒนาปรับปรุงต่อไปให้ดียิ่งๆ  ขึ้น

 

2.  การตั้งชื่องาน  (Topics  of  Celebration)

            ต้องหาจุดขายว่าจะตั้งชื่องานอะไรการตั้งชื่อเชยๆ  เหมือนกันทุกๆ  ปี  ย่อมไม่สร้างหรือกระตุ้นความสนใจ  เช่น

                สัปดาห์ความปลอดภัยปี  2549  เพียงแค่เปลี่ยนตัวเลขแค่นั้น  ก็จะไม่ตื่นเต้น  หลุดไม่พ้นจากความคิดเก่าๆ

                จงใช้ชื่อใหม่ๆ  เช่น  S – Celebration  Zero  Accidents  Go  on  แล้วใช้ซื้อนี้มาทำซุ้มลอด  เพื่อใช้ถ่ายรูปและทำพิธีตัดลิปบิ้นเปิดงาน

 

3.  การเชิญแขกมาเยี่ยมงาน

                แขกที่มาเยี่ยมงานเป็นเกียรติงานอาจเป็นอุตสาหกรรมจังหวัด  แรงงานจังหวัด  ประกันสังคมจังหวัด  แพทธ์โรงพยายาบาล  ฯลฯ  กำนันในท้องถิ่น  นายกเทศมนตรี  ผู้ใหญ่บ้านในชุมชน  ซึ่งจะเชิญด้วยหนังสือ และโทรศัพท์ไปบอก

                สำหรับแขกที่เป็นพนักงานและคู่ธุรกิจ  (ผู้รับเหมา)  จะใช้วิธี  ใบเชิญ  อีเมล์  ป้ายประกาศ  สูติบัตร  การพูดเสียงตามสาย  เว็บขององค์กรเอง  ซึ่งการจัดงานอาจแบ่งเป็น  2  รอบ  เช้าบ่าย  เพราะหยุดงานมาในงานพร้อมๆ  กัน  ไม่ได้ท้องถิ่น  โทรทัศน์  TV  มาถ่ายทำในงานเพื่อประชาสัมพันธ์

 

4.  การจราจรและที่จอดรถ

                จะต้องจัดงานที่อาจต้องกันบริเวณจัดดงานและการจราจร  การหาจัดที่จอดรถที่ห่างออกไปแต่ไม่ไกลเกินเดิน

                จัดให้มีการจัดเส้นทางเดินรถ  บริเวณห้ามเข้า  การจัดที่จอด  การใช้  รปภ.  อำนวยความสะดวก  กรณีจำเป็นอาจใช้ตำรวจจราจร  อาจต้องมีที่จอดรถของบุคคล  VIP  ด้วย  หรือ  ผู้มาร่วมจัดบูธในงาน

 

5.  การจัดบริเวณงาน

                โดยการจัดทิวธงปักตามรายทางห่าง  5 -  10  เมตร  เพื่อดึงเส้นทางมาสู่งาน  และดูบ้านคึกคักดี  ธงก็เป็นธง  Safety  ธงสิ่งแวดล้อม

                การจัดเวทีงาน  ที่จัดพิธีกรรม  อาจเป็นภายนอกหรือในสนาม  หรือในห้องพิธีเฉพาะ  การติดป้าย  อุบัติเหตุเป็นศูนย์  OK  ตามบริเวณต่างๆ   อาจจัดให้มีซุ้มลอด  แล้วเขียนคำว่า  “ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ”  หากเดินออกจากงาน  และทางเข้างานก็  ทำซุ้มที่เขียนว่า  “ยินดีต้อนรับปลอดภัยไว้ก่อน”  โดยอาจใช้ซุ้มเป็นไม้กระดานอัดที่ทำเป็นรูปโค้ง  ติดตัวอักษรได้

           การจัดเต็นท์  สำหรับการทานอาหารเที่ยวติดตั้งพัดลม  ที่พ่นฝอยน้ำได้

 

6.  การลงทะเบียน

                โดยการจัดรายชื่อคนที่เชิญมาที่เป็นพนักงานและคู่ธุรกิจไว้เป็นหมวดหมู่  หากมีหลายบริษัทในเครือจัดวันเดียวกันก็ให้แยกลงทะเบียน

                การแจกบัตรเข้าชมผ่านแต่ละซุ้ม  (Passport)  มีรายชื่อซุ้มแล้วให้คน  Stamp  หลังการเยี่ยมชม  หากครบทุกบูธก็ให้มาที่กองกลางเอาบัตรมาแลกของที่ระลึก  เช่น  ผ้าขนหนู  เป็นต้น 

 

7.  การจัดบูธ

                บูธอาจแบ่งเป็น  บูธหน่วยงานของบริษัทบูธขายสินค้าด้าน  Safety  จากบริษัทต่างๆ  เช่น  อุปกรณ์ดับเพลิง  อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลอุปกรณ์การปีนที่สูง  บูธที่ออกมาทำแว่นตา  บูธขายสินค้า  OTOP  เสื้อกางเกงบูธ  ขายสินค้าราคาถูกหรือร้านธงฟ้า  บูธของคุณหมอจากโรงพยาบาลมาตรวจสุขภาพ  บูธจากทางราชการที่มาโฆษณาประชาสัมพันธ์  เช่นประกันสังคม  แรงงานจังหวัด

 

8.  แบบประเมินผลการจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัย

          หัวข้อประเมินมีด้าน  เป้าหมายวัตถุ  ประสงค์  อาหาร  เวลาจัดงาน  สถานที่จัด  รถรับส่งพนักงานและผู้รับเหมา  ของที่ระลึก  การจับฉลาก  บูธที่ชอบการทราบข่าวจากไหน  มีป้ายวิ่ง  อีเมล์  เสียงตามสายเพื่อนบอก  ถามความพึงพอใจ  ข้อเสนอแนะ  การประเมินนิยมเป็น  5  ระดับ  คือ  แย่  พอผ่าน  ปานกลาง  ดี   และ ดีมาก

การแจกแบบฟอร์มการประเมินงาน ประเมินเสร็จก็มาแลกของที่ระลึก ก็เป็นวิธีการจูงใจอย่างหนึ่ง

 

 

 

9.  การจัดบอร์ดกลาง

                หากอยู่ในระหว่างเฉลิมฉลอง  ก็เอามาอยู่ในงานด้วย  เช่น  บอร์ดในหลวงครองสิริราชสมบัติครบ  60  ปี  จุดวางสมุดถวายพระพร  บอร์ด  Safety  กองกลาง

 

10.  โปรแกรมการจัดงาน

                มี  2  รอบ  คือ  รอบเช้าและรอบบ่าย  โปรแกรมก็เริ่มจาก

 

                -  การลงทะเบียน

                -  การเข้าห้องประชุม

                -  การกล่าวรายงานที่ของการจัดประชุม

                -  ประธานกล่าวเปิด

                -  การแสดงปาฐากถา  เรื่อง  Safety  จากหัวหน้าหน่วยงาน  หน่วยงานราชการ

                -  การออกไปชมบูธ   ผู้มีเกียรติไปชมบูธต่างๆ  ประธานพาแขกไปเยี่ยมชม

                -  การทานข้าวที่เต็นท์

                -  บางส่วนออกไปเล่นเกม  Safety  walk  Rally  หรือตรวจสุขภาพ

                โปรแกรมกลางคืนเป็นการเฉลิมฉลอง

                เริ่มจากทานอาหารโดยตักจากซุ้มต่างๆ  หากทานเบียร์  ก็มีเค้าเตอร์บาร์เบียร์  ต้องซื้อมาทานเอง  การจัด  VCD  โฆษณางานและผลงาน  Safety  ทั้งปี  การร้องเพลงความปลอดภัยพร้อมๆ  กัน  การจัดให้มีการฉาย  PowerPoint  ทายปัญหาเกี่ยวกับ  Safety  ให้แต่ละโต๊ะทาย  หากทายผิดก็ได้รางวัลเล็กๆ  หากทายถูกก็รางวัลใหญ่หน่อย  สิ่งที่ทายปัญหาก็มี  จำนวน  %  คนที่ผ่าน  BMI  การตรวจสารในร้าน  Clean  food  good  Test  มีอะไรบ้าง  ครบรอบปลอดอุบัติเหตุมาแล้ว  กี่วัน  เป็นต้น

          มีการจับฉลากชิงรางวัล  ตั้งแต่เล็กๆ  น้อยๆ  ไปจนถึงโทรทัศน์  การแสดงดนตรี  นักร้อง และการเต้น

                การจุดไฟประทุเป็นรูปตัวอักษร

                “S – Celebration  Zero  Accident  Go  on”  หลังจากนั้นสักครู่ก็จุดพลุขั้นสู่ท้องฟ้า  เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง

                4  ทุ่ม  ก็ขึ้นเพลงสรรเสริญพระบารมีแสดง  การจบงาน  ใครอยากอยู่ต่อก็ไม่เป็นไร

 

11.  การจัดบูธ

                11.1  บูธกลางของหน่วยงาน

          มีการจัดหน่วยงาน  Safety  นโยบายสิ่งแวดล้อม  นโยบายความปลอดภัย  โครงการสวยใสภายใน  30  วัน  เกมบิงโก้  เรื่อง  อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล  กิจกรรมโปรแกรมต่างๆ  มี  ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์และรถยนต์อย่างปลอดภัย  โครงการอาหารปลอดภัย  (food  Safety)  การฝึกโยคะเพื่อสุขภาพ  โครงการเลิกบุหรี่โครงการหุ่นดี  BMI  โครงการ  Fit & Firm  การทำ  Safety Talk  การพูดเสียงตามสาย  การทำ  VCD  ถึงลูกถึงคนของศรยุทธ์  การเล่นกีฬาอย่างมีความสุขและปลอดภัย   กฎเหล็กเพื่อความปลอดภัย  โครงการ  SPAP  (โปรแกรมการประเมินสมรรถนะความปลอดภัย)  วิธีการมุ่งสู่  SPAP  จาก  B  ไป  A  (มี  5  ระดับ  กับ  A,B,C,D,E

 

                11.2  บูธหน่วยงานขนส่ง  (Logistic)

            การแสดงพิจารณางานแก่น  (Core)  ของการขนส่งด้วยรถบรรทุก  ก็มีอุบัติเหตุจากการขับรถ  การเมาสุรา  เสพยาเสพติด  ก็มีกระบวนการเป่าลมตรวจแอลกอฮอล์  การทดสอบความสามารถในการขับรถในด้านสายตา  ความแคล่วคล่องว่องไว  การทดสอบปัสสาวะหาสารเสพติด  การจัดจุดพักรถ

                การจัดให้มีที่นอน  ห้องอาบน้ำ  การแจกน้ำดื่ม  แจกผลไม้เปรี้ยวๆ  แก้ง่วงนอน  การรณรงค์  เมาไม่ขับ

                11.3  บูธหน่วยงานซ่อมบำรุง

                แสดง  Model  การใช้นั่งร้านซ่อมปล่องอย่างปลอดภัย  ด้วยการใช้บรรได  การยึดห้างร้าน  การใช้เข็มขัดนิรภัย  การฝึกคน

                แสดง  Model  การเข้าเคลียร์ไซโลลึกๆ  ด้วยการใช้รอกหย่อนกระเช้าทั้งแบบกลุ่ม  และแบบคนเดียว  อย่างปลอดภัย

                การแสดง  Model  การเคลียร์ไซโลด้วยการใช้เครื่องมือพิเศษเชิงนวัตกรรม  โดยที่คนไม่ต้องลงไปในไซโล

                แสดงชุดสาธิตการเกิดไฟเกินไฟรั่ว  แล้วการใช้อุปกรณ์ป้องกัน  การแสดงคนใส่ชุดอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลแล้วเดินไปมา  การแสดงการผูกปลายเหล็กที่ยื่นด้วยธงแดง

                การแสดงอุปกรณ์เข็มขัดนิรภัย  (Safety  Belt)  ในการทำงานที่สูงอาจแสดงหน้าผาให้คนใส่อุปกรณ์ปีนดู  แล้วลองให้ผู้ชมเข้าเล่นด้วย

                การแสดงบอร์ดการซ่อมแผนฉุกเฉิน  เวลาเกิดไฟไหม้  เกิดอุบัติเหตุ  การเจ็บป่วยที่หน้างาน  การล้มพังของโครงสร้างอาคาร  น้ำป่าไหลท่วม  วิธีการช่วยเหลือคนจากในที่สูงที่หมดสติ

                เพื่อให้เกิดผู้ชมมีส่วนร่วม  อาจทำเกมอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล  โดยการใช้วงกลมในหมุนได้  วงกลมนอกนิ่งอยู่กับที่  ให้วงในจะเป็นอุปกรณ์ป้องกันภัยต่างๆ  เช่น  หมวกนิรภัย  รองเท้า  เข็มขัด  หน้ากาก  ถุงมือ  เป็นต้น  วงนอกวงในวางลำดับภาพไม่ตรงกัน  หากคนหมุนแล้วภาพตรงกัน  เช่น  หมวกพบหมวก  ก็จะได้รางวัล  หรือภัยอันตรายตรงกับอุปกรณ์ป้องกันภัย  ก็จะได้รางวัลเช่นกัน

                การแสดงการเข้าหา  SPAP  โดยหน่วยงานซ่อมบำรุง  มีวัตถุประสงค์  การทำ  Best  Practice  มาโชว์  ได้แก่การออกแบบใหม่เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ  การเปลี่ยนวิธีการทำงานใหม่ให้ปลอดภัยมากกว่า

                การใช้  Poka  Yoke  ในงานเข้าซ่อมบำรุง

                แสดงวิธีการเข้าซ่อมอุปกรณ์เครื่องกรองฝุ่น (Bag  Filter)  ของหม้อบดถ่านหินลิกไนต์  ที่ง่ายต่อการระเบิดหรือลุกติดไฟเอง  โดยการ  ลดอุณหภูมิก่อน  จากนั้นก็เอา  CO2  เป่าเข้าไป  เพื่อลด  O2  ลดโอกาสการลุกติดไฟ

                แสดงวิธีการปรับปรุงความปลอดภัยในการยกลูกบดเพื่อป้อนเข้าหม้อบด  โดยการเอาอุบัติเหตุที่เคยเกิดมาวิเคราะห์  แล้วปรับปรุงใหม่โดยการเสริมหูถัง  200  ลิตร  การใช้ขอเกี่ยวที่มีลิ้นนิรภัย

                11.4   บูธหน่วยงานส่งเสริมคุณภาพ  (การผลิต)

          จัดให้มีการปาเป้า  มีสาวสวย  2  คน  ไว้เชียร์คนมาเยี่ยมชม  และมีบอร์ดที่แสดงถึง  Best  Practice  ในการปรับปรุงให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น

                11.5  บูธหน่วยงานกระจายสินค้า

          แสดงกิจกรรมที่จะเข้าสู่  SPAP  Level  A  กิจกรรมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยการปรับปรุงเส้นทางสู่จุดตีชีลให้ปลอดภัยจากการจราจร  การจัดให้มีสนทนาความปลอดภัย  และการเพิ่มแสงสว่างในจุดเสี่ยงภัย

                11.6  บูธหน่วยงานเหมือง

          มีกิจกรรมปาเป้า  การแสดง  Best  Practice  การก้าวสู่  SPAP  Level A  การหยั่งรู้ระวังภัย  การทำ  Safety  Brief  การสร้างแรงบันดาลใจ  การใช้  Rope  Switch  ที่สายพานลำเลียง  การทำงานที่สูง  การดูแลคู่ธุรกิจ/ผู้รับเหมา  เพื่อความปลอดภัยการใช้เข็มขัดและเชือกโรยตัวในการปลูกต้นไม้ฟื้นฟูหน้าผาหิน  การทำทางเดินเท้าปลอดภัย  การตรวจถังดับเพลิง  การทำ  KYT  การทำ  OJT  คนขับรถอย่างปลอดภัย  โครงการพี่สอนน้อง  การใช้การ์ดกำบังที่ปุลเล่ย์สายพาน  การดูแลลมยางรถเครื่องจักรกลหนัก  การทำ  JSA  การตรวจสอบหน้างาน  การทำ  TPM  แล้วทำให้งานปลอดภัยยิ่งขึ้น

                11.7  บูธหน่วยงานผลิต

                จัดบอร์ดอบรมดับเพลิง  การนำกรณีเกิดอุบัติเหตุมาแสดง  การสนทนาความปลอดภัย  การใช้กฎเหล็กมาแสดงว่าทำอะไรบ้าง  มีชุดกันความร้อน  ล๊อคสวิสท์ด้วยกุญแจ  เข็มขัดนิรภัย  สายไฟฟ้าชำรุด  เอาอุปกรณ์ตัวจริงมาแสดงให้เห็นภาพ

                การสุ่มสำรวจ  Safety  ในขณะทำงานจริง  มีสายพานฯ เอียง (sway)   สัญญาณเดินเครื่องจักร  การดึงสายหยุดสายพานแกเฉิน  (Rope  switch)  อุปกรณ์ดับเพลิงการ์ด  การทำงานผิดวิธี

 

12.  การจัด  Safety  Walk  Rally

          12.1  ฐาน  1  การทำงานกับสายพาน

          การบรรยายเรื่องการทำงานกับสายพาน  การแจ้งซ่อม  ข้อห้ามปีนสายพาน  การใช้  Rope  Switch  การดูแลการ์ด  การแจ้งหยุดสวิสต์  มีสายพานตัวเล็กๆ  มาให้ทดลองสัมผัสของจริงดู

                12.2  ฐาน  2  การทำงานในที่ร้อน

          การบรรยายให้ทราบ  การเดินเป็นกลุ่มที่ไม่สามารถส่งเสียงได้ปิดตาทุกคน  ยกเว้นคนสุดท้ายแถวจะใช้วิธีการเกาะหลังแล้วใช้วิธีตบมือที่หลังเพื่อให้เดินเลี้ยวซ้าย/ขวา  หรือก้มศีรษะให้ลองสั่งเดินไปบีบลูกโป่งตามสีที่สั่ง

                12.3  ฐาน  3  การทำงานที่สูง 

                บรรยายวิธีการทำงานที่สูง  การทำห้างร้าน การใช้เข็มขัดนิรภัยแบบ  2  สาย  เกี่ยวแล้วปล่อยทีละสาย  ให้ทุกครั้งทุกเวลา  อย่างน้อยต้องมี  1  สาย  เกี่ยวอยู่  อย่าถอดพร้อมๆ  กัน  ระวังการขยี้ตาอาจทำให้ตกจากที่สูง

                12.4  ฐาน  4  การใช้อุปกรณ์ชำรุด

                นำตัวอย่างเข็มขัดนิรภัยที่ชำรุด แต่ดูยากมาพิจารณาอย่างใกล้ชิด  จะพบว่าเชือกเริ่มมีรอยขาดผุเปื่อย  ทำเกมสิ่งที่ต้องดูแล  ลำเลียงไข่ไก่ด้วยท่อ  PVC  ผ่าซีก  ยาว  50  ซม.  ให้หลายๆ  คนมาช่วยลำเลียงไข่ โดยให้ไข่วิ่งตามราง  PVC  มาเรื่อยๆ  โดยใช้คนถือมาต่อๆ  กัน  จนมาถึงแก้วรองรับ

                12.5  ฐาน  5  อัคคีภัย

                แนะนำการใช้ถังดับเพลิง  มีประเภทไฟ  A (ไฟธรรมดา)  B (เชื้อเพลิงเหลวและแก๊ส)  C  (เชื้อเพลิงไฟฟ้า)   D  (ไฟจากโลหะและสารเคมี) 

                ทฤษฎีไฟไหม้ก็มี  อุณหภูมิพอ (Temperature)-  มีออกซิเจนพอ (Oxygen)  -มีเชื้อเพลิงหล่อเลี้ยง(Fuel)

          วิธีการดับเพลิงก็มี  การลดอุณหภูมิ  การทำให้อับอากาศ  ขจัดเชื้อเพลิงออก  และตัดปฏิกิริยาลูกโซ่

                การอบรมให้เข้าปิดหัวถังแก๊ส  วิธีการสอน  เริ่มจากการใช้คบเพลิงต่อก้านยาว  เปิดแก๊สหุงต้มให้รั่ว  เอาคบเพลิงจุด  ให้คนเข้าไปทางข้างหลังไฟ  แล้วใช้มือเอื้อมไปหมุนปิดวาล์แก๊ส  ให้ทดลองทำทุกๆ  คน

                12.6  ฐาน  6  เรียนรู้ป้ายสัญญาณความปลอดภัย  (Safety  Signs)

                โดยการเข้าอบรม  เครื่องหมายต่างๆ  ทางด้านความปลอดภัย  แล้วทำแบบทดสอบ

 

13.  สรุปส่งท้าย

                การจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัย  เป็นเครื่องมือย้ำเตือน  ให้ความสำคัญ  การประชาสัมพันธ์  ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนที่เป็นพนักงาน  คู่ธุรกิจ  ข้าราชการ  ชุมชน  ท้องถิ่น  มาพบประกัน  มาสรุปผลงานกัน  การตั้งมั่นที่จะทำให้เป็นอุบัติเหตุเป็นศูนย์ ( Zero  Accident)  อีกเป้าหมายอันใกล้นี้

           

พุทธวิธีบริหาร
Buddhist Style in Management

กลับขึ้นบน