Font : Tahoma    

ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì

¸Ñ¹ÇÒ¤Á  2553

öºÃ÷ء¶èҹ෶èҹŧÍèÒ§¼Ô´¢Ñ鹵͹

Miss Operation in Coal Dumping

 

            ¢³Ð·´Êͺ¡Òá Dump ¢Í§á·¹à·áÅÐà¤ÅÕÂÃìÇѵ¶Ø´Ôº·Õ赡Å鹺¹á·è¹à·  öºÃ÷ء¶èÒ¹¶ÍÂà¢éÒÁÒ¨Ðà·ÍèÒ§  ªèǧ·éÒ¢ͧöºÃ÷ءµ¡ÍèÒ§

                »¡µÔá·è¹à·¨ÐµéͧÍÂÙèã¹ÊÀÒ¾ÃÒºãËéöºÃ÷ءŧá·è¹ÂִöáÅС  Dump  ·Ñé§Ã¶à·Å§ÍèÒ§

à˵ءÒóì

                -  µéͧÇҧἧ¡Ñ¹

                -  öºÃ÷ء¾Öè§ÁÒà·à»ç¹Ãͺ·ÕèÊͧ

¢éÍá¹Ð¹Ó

                -  Çҧἧ¡Ñ鹡è͹·´ÊͺËÃ×Í¡à·à¤ÅÕÂÃì

                -  ÁÕä¿à¢ÕÂÇä¿á´§ºÍ¡ÊÑ­­Ò³àµ×͹

                -  ͺÃÁ¤¹¢ÑºÃ¶ºÃ÷ءÁÒà·áÅзÑèǶ֧  ¤¹¢ÑºÃ¶à»ÅÕ蹺èÍÂ

                -  ãªé  Pokayoke  ¤¹äÁèÃÙéàÃ×èͧàÅ¡çäÁèÁÕ·Ò§¾ÅÒ´

                -  ¡ÒÃãªéãË餹¢ÑºÂ×¹µÑëÇ¡è͹  â´ÂãªéÃкºÅêͤÇÔ¸Õ¡Ò÷ӧҹ

 

 

           

ÀÙÁԻѭ­ÒÍÀÔÇѲ¹ì
 Budding Wisdom

¡ÅѺ¢Ö鹺¹