Font : Tahoma

สมหวัง  วิทยาปัญญานนท์

3 ธันวาคม  2551

 สูตรยาแนวร่องรอยต่อไม้สัก

Wood  Putty  for  teak

 

1.  บทนำ

        พอพูดถึงยาแนวร่องไม้  ถ้าขายเป็นกิโลกรัมก็ตกประมาณ  200-500  บาท  หากท่านมีงานที่ต้องทำยาแนวไม้มากๆ  เช่นการทำฝาบ้านไม้แบบไม้กลม  (Log  Home)  ท่านคงปลดหัวกับรายจ่ายค่ายาแนวจำนวน  300-500  บาท/ตร.ม.  ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมากเห็นทีเป็นมูลเหตุจูงใจให้วิจัยหาสูตรยาแนวไม้ราคาประหยัดกัน

 

2.  สูตรยาแนวไม้

        สูตรที่ขอแนะนำมีดังนี้

        1.  ดินเหนียวเหลือง

                เป็นดินเหนียวจัดอยู่ตามภูเขาหินปูน  เนื้อเนียนเหนียวปั้นขึ้นรูปได้  สีเหลืองคล้ายไม่สัก  หากได้ตามภูเขาแถวๆ  หน้าเหมืองหินหน้าพระลาน  สระบุรี 

        คุณสมบัติที่ต้องการคือ

        -  เนื้อเนียน

        -  ปั้นขึ้นรูปได้ง่ายปาดให้เรียบได้ง่าย

        -  สีสัน  โดยไม่ต้องซื้อหาแม่สี

        -  ยึดเหนียวเป็นกาว

        2.  ผงหินปูนละเอียด

        เป็นผงแป้งละเอียดได้จากการกรองฝุ่นจากการบดหินปูนที่ Bag  Filter  สีค่อนข้างขาว

        คุณสมบัติที่ต้องการ คือ

        -  เพิ่มน้ำหนักให้ของผสมยาแนว

        -  ป้องกันยาแนวหดตัว  หลังจากแข็งตัว  เนื่องจากเป็นเม็ดแข็ง

        -  ลดความเหนียวของดินเหนียวลงเพื่อให้ขึ้นรูปได้ง่าย

        3.  ผงปูนซีเมนต์ขาว  ตราเสือ

        เป็นผงซีเมนต์ที่ชอบใช้ในการยาแนวกระเบื้องและปูกระเบื้อง หากหาไม่ได้ก็ใช้ยาแนวยี่ห้ออะไรก็ได้มาแทน  หรือหาปูนกาวมาแทนก็ได้

คุณสมบัติที่ต้องการ  คือ

        -  สีขาวหรือครีม  เพื่อไม่ให้ไปทำลายสีสันของดินเหนียวเหลือง  หากใช้ซีเมนต์เท่าสีจะเพี้ยนไป

        -  ทำให้ยาแนวแข็งตัว  และจับยึดกับร่องไม้หลังจากที่ผสมแล้ว  ประมาณ  1  ชั่วโมง

        -  สร้างแรงยึดเหนี่ยวส่วนผสมยาแนวทั้งหมด

        -  ทนน้ำฝน  กันซึมได้

        4.  ผงขี้เลื่อยไม้สัก

                นำผงขี้เลื่อยไม้สัก  มาร่อนด้วยตะแกรงขนาดมุ่งลวด  เพื่อคัดของหยาบทิ้ง  เส้นใบไม้  1-3  มม.  หากขี้เลื่อยไม้สักไม่มีก็ใช้ไม้อื่นๆ  ที่สีอ่อนองเหลืองก็ได้

        คุณสมบัติที่ต้องการ  คือ

        -  เป็นไฟเบอร์  เสริมแรงยึดเหนี่ยวป้องกันการแตกร้าวของยาแนวหลังแข็งตัว

        -  ทำให้รู้สึกเป็นเนื้อไม้ในยาแนว  เพื่อให้สอดคล้องกับรอยต่อไม้สัก

 

3.  สัดส่วนที่ผสมมีดังนี้

        -  ดินเหนียวเหลืองเป็นผงหรือโคลน           1      ส่วน

        -  ผงหินปูนละเอียด                               1      ส่วน

        -  ผงซีเมนต์ขาว                                   1      ส่วน

        -  ผงขี้เลื่อยไม้                                     2      ส่วน

        -  น้ำธรรมดา                                     0.5-1.0 ส่วน

 

4.  วิธีการผสม  มีดังนี้

        1.  น้ำดินเหนียวเหลือง  ผงหินปูนละเอียด  และผงซีเมนต์ขาวตามสัดส่วนมารวมกัน

        2.  คลุกเคล้าให้เข้ากัน

        3.  เทน้ำลงไป

        4.  ขยำของผสม

        5.  เทผงขี้เลื่อยไม้ลงไป

        6.  ขยำและนวดของผสมจนมีลักษณะคล้ายดินน้ำมัน  ปั้นขึ้นรูปเป็นลูกกระสุน  หรือแท่งยาวได้

        7.  นำไปใช้งานให้หมดภายใน  1  ชั่วโมง  ในการอุดยาแนวตามร่องไม้ที่ตีตะปูยึดให้แน่นแล้ว

        8.  ปาดด้วยนิ้วหรือเกรียงโป๊ว  ปาดให้เรียบเนียบ

        9.  รอให้แข็งตัวประมาณ  24  ชั่วโมง

        10.  ตกแต่งรอยต่อยาแนวด้วยกระดาษทราย

 

5.  บทส่งท้าย

        กรณีไม่มีผงหินปูนละเอียดจะใช้ผงปูนขาวหรือดินสอพองแทนก็ได้ในกรณีที่ต้องการสีอื่นๆ  ก็ต้องไปหาดินเหนียวแม่สีได้

        สำหรับสูตรอื่นๆ  อาจใช้สูตรดินสอพองขี้เลื่อยไม้  และกาวลาเท็กซ์ก็ได้  หากเป็นรอยต่อที่อยู่ในร่มไม่ต้องทนน้ำ

        การทดสอบยาแนวร่องไม้ให้ทำเสร็จแล้วก็ไปทดลองกับกิ่งไม้ขนาด  1  นิ้ว  ที่ตอกตะปูเข้าหากัน  2  กิ่ง  แล้วให้มีร่องระหว่างกิ่งจากนั้นก็ลองยาแนวดู  หลังจากแข็งตัวแล้วครบ  3  วัน  ลองเอาไปตากแดดกลางพื้นคอนกรีตร้อนๆ  ดูว่าจะแตกร้าวหรือเปล่า  หากแตกอาจต้องเพิ่มสารไฟเบอร์ตัวอื่น  เช่นไฟเบอร์พลาสติก  ใยมะพร้าว  ใยฝ้ายฯลฯ  ไปช่วยและทดสอบการทนน้ำโดยการเอาไปแช่น้ำสัก  1-2  วัน  ดูว่าหลุดร่อนละลายหรือไม่หากหลุดร่อนละลายให้เพิ่มสัดส่วนเนื้อปูนซีเมนต์ขาวเข้าไปอีก

        ดินเหนียวสีอื่นๆ  ที่ควรหาก็มีสีขาว  สีน้ำตาลแดง  สีดำ  สีม่วง  และสีเทา

 

 

ภูมิปัญญาอภิวัฒน์
 Budding Wisdom

กลับขึ้นบน