บ้านดิน

House Clay

สมหวัง  วิทยาปัญญานนท์

16  มีนาคม  2549

Font : CordiaUPC

            เราสามารถสร้างบ้านได้ด้วยตัวเราเอง  บ้านดินมีส่วนผสม 3 อย่าง คือ  ดินเหนียว ฟางข้าว และน้ำ  บดขยี้ด้วยเท้าให้เข้ากัน  แล้วจึงนำมาก่อปั้นเป็นบ้าน

            ข้อดีของบ้านดิน  เป็นฉนวนปรับอุณหภูมิบ้านพอดี  หน้าหนาวจะอบอุ่น  หน้าร้อนจะเย็นสบาย  ทนทาน  เช่น  บ้านดินชาวอินเดียแดงมีอายุมากกว่า 900 ปี  ประหยัดพลังงาน  ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

            วิธีสร้างบ้านดิน มี 6 วิธีดังนี้

1.   ดินปั้น (Cob)  ผสมดินเหนียวกับฟางเส้นยาว  คลุกเคล้าจนเข้าที่แล้วปั้นเป็นก้อนแบน ๆ แปะทับกันก่อร่างสร้างตัวเป็นผนัง  คล้ายการปั้นหม้อดินของไทย

2.   อิฐดินไม่เผา  (Adobe)   ทำอิฐจากดินเหนียวผสมฟางหรือแกลบ  ปล่อยให้แห้งด้วยแสงแดด  ทำผนังก่ออิฐด้วยดินเหนียว 

3.      โครงไม้  (Wattle and Daub)   ทำไม้ไผ่เป็นผนังแบบโปร่งแล้วเอาดินเหนียวมาโปะ  หรืออัดใส่ช่องว่างทำผนัง

4.      เศษไม้หรือหิน  (Cordwood or Stone)  นำเศษท่อนไม้หรือก้อนหินมาก่อเป็นผนังยึดด้วยดินเหนียว

5.   ดินอัด  (Rammed Earth)  ทำแบบหล่อหรือพิมพ์ของผนังตามที่ออกแบบ  แล้วอัดดินเหนียวเข้าไปให้แน่นเหมือนหล่อผนังคอนกรีต

6.   ถุงทราย  (Sand Bag)  นำดินหรือทรายบรรจุลงในกระสอบ  แล้ววางซ้อนกันเป็นรูปทรงตามต้องการ  แล้วฉาบด้วยดินเหนียว

 

อ้างอิง: บ้านดิน  จดหมายจากสุรัตน์  อินทสังข์ , Update กุมภาพันธ์ 2546

 

 

พุทธวิธีบริหาร
Buddhist Style in Management

กลับขึ้นบน