Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

Font : Tahoma    

23  àÁÉÒ¹  2551

ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì

ÍÂèÒÇÒ§ã¨à¾×è͹Ό

Can’t trust friend of your friend

 

               ÊÒÇÍÒÂØ  14  ÁÒàÂÕèÂÁΌ·Õè  ¡·Á.  Ό˹ØèÁ¹Ñ觡ԹàËÅéҡѺà¾×è͹·Õèá¤éÁ»ì¤¹§Ò¹ÍÒÂØ  24  »Õ  ÁÕÀÃÃÂÒáÅéÇ  ¡Ô¹ä»ÁÒÊØÃÒËÁ´¡çàÅÂãªéÊÒÇ  14  仫×éÍàËÅéÒ»Ò¡«Í  à¾×è͹Ό¡çä»´éÇ  »ÅèÍÂãËéÀÃÃÂÒÍÂÙè¡Ñºà´ç¡Ë¹ØèÁ

               à´ç¡Ë¹ØèÁÃ͹ҹÁÒ¡¨¹¼Ô´ÊѧࡵÇèÒ ·ÓäÁ«×éÍàËÅéÒ¹Ò¹¨Ñ §¡çàÅÂÍ͡仵ÒÁ¾ºá¿¹ÊÒÇÍÒÂØ  14  »Õ  µÒÂà»ç¹È¾¶Ù¡¢èÁ¢×è¹  ¾ÃéÍÁ·Ñ駤¹§Ò¹ÍÒÂØ  24  »Õ  ¡çËÒÂä»

               àÃ×èͧ¹ÕéÊ͹ãËéÃÙéÇèÒÍÂèÒÇÒ§ã¨áÁ鹤¹ã¡ÅéªÔ´áÅФԴÇèÒà¢ÒÁÕÀÃÃÂÒáÅéÇ  ÍÒ¨¨Ðà¡Ô´ÍѹµÃÒ¶֧ªÕÇÔµáÅÐΌ˹ØèÁ¹èÒ¨ÐÍÍ¡ä»à»ç¹à¾×è͹«×éÍÁÒ¡¡ÇèÒÍÕ¡ÍÂèÒ§àÃ×èͧ¡Ò交¹ÍÒ¨äÁèÅÖ¡«Ö駾ͷÕè¨ÐÃÙéã¨à¾×è͹·Õèá·é¨ÃÔ§

 

ºÃÔËÒÃàªÔ§¼ÅÔÀÙÁԻѭ­Ò
 Management by Budding Wisdom

¡ÅѺ¢Ö鹺¹