Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

ภูมิปัญญา
อภิวัฒน์
 

  Budding Wisdom in Management  

Re-brand to wisdom field

Budding Wisdom

 

 

Start :9 July 1999
เริ่ม 9 กรกฎาคม 2542

ย่างเข้าปีที่ 10

ครบรอบ 9 ปี
9
กรกฎาคม
2551

Font : Tahoma

 

สมหวัง  วิทยาปัญญานนท์
เจ้าของและผู้เขียนเว็บไซต์นี้

Mail to Web Master

budmgt99@yahoo.co.th

หากเว็บไซต์นี้ลืมอ้างอิงเจ้าของต้นฉบับ หรือหากมีข้อติชม หรือต้องการขอนำไปเผยแพร่ต่อ หรือต้องการเขียนหรือส่งบทความมาลงเว็บนี้ เพื่อแบ่งปันความรู้  โปรดติดต่อที่อีเมล์ครับ

 

 

 

พุทธวิธีบริหาร
Buddhist Styles in Management 
พุทธวิธีบริหาร การใช้ความรู้ทางพุทธมาใช้ในการแก้ปัญหางานและชีวิต เหมาะสำหรับทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ

เรียนรู้ชีวิต
Life Ways Learning

เรียนรู้ชีวิต  เรียนรู้เรื่องธรรมะทางพุทธพื้นฐานทั่วไป และหลักการบริหารชีวิตตัวเรา ทำให้รู้ทันชีวิต  หลักการครองชีวิตประจำวัน  ข้อคิดดีๆ ที่รวบรวมมาสารพัดเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ เพื่อการบรรลุผลลัพธ์แห่งเป้าหมายชีวิต

บริหารงาน
Management  in Self, Manpower, Work and Time
บริหารตน คน งาน และเวลา เป็นแหล่งรวบรวมความรู้เชิงบริหาร ทั่วทั้งมุมโลก ทุกสาขาวิชา จากบุคคลเด่น  วิทยาลัยดัง เทคนิคการบริหารแนวใหม่ และแนวคิดและประสพการณ์ของเจ้าของเว็บเอง ที่ผ่านการทำงานมาอย่างยาวนาน และหลากหลาย ซึ่งท่านอาจหาอ่านไม่ได้จากตำราหรือบทความที่ไหนมาก่อน

งานเหมือง
Quarry  Operation
เทคนิคและหลักการบริหารงานเหมือง ทั้งเทคนิคใหม่ การจัดการประจำวัน ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมตลอดจนผลงานวิจัยต่างๆ

งานอุตสาหกรรม
Industrial  Operation
งานอุตสาหกรรม ทั้งภาคบริหารและเทคนิคการทำธุรกิจอุตสาหกรรม หลักการและปรัชญาการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม

งานเกษตร
Agriculture  Operation
เรียนรู้เรื่องการเกตร  การปลูกต้นไม้  การสร้างสวนป่า

ความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม
Safety , Health and Environment 
การทำงานที่ควบคู่ไปกับความปลอดภัย สุขภาพ และรักษาสิ่งแวดล้อม

เบ็ดเตล็ด 
Miscellaneous
 

เกร็ดความรู้ทั่วไป  ที่รวบรวมมาที่แปลกใหม่ และน่าสนใจ

About WebMaster

เรื่องราวของเจ้าของเว็บไซต์

 

โปรดเลือกหมวดที่ท่านสนใจ

โดยการคลิ๊กที่ชื่อหมวด

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่านพุทธทาส

   

 

 

 


 

 

สพฺพทานัง  ธมฺมทานํ  ชินาติ

ภูมิปัญญาอภิวัฒน์ 

Budding Wisdom

การใช้วิธีหลักความจริงตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มาพิจารณา วิเคราะห์ ทบทวน เพื่อปรับปรุง พัฒนา ป้องกัน และ แก้ปัญหา ในการบริหารงานและชีวิต ให้เกิดผลลัพธ์ดี พร้อมประโยชน์สุข ยิ่งๆ ขึ้น
Application of Budding events in work and life Management for analysis, review, improvement, development, prevention, and problems solving, to achieve good results and happy ending  continueously.

 Budding Wisdom in Management

Budmgt Culture

เรียนรู้ แก้ไข พัฒนา ค้นหาภูมิปัญญา นำมาใช้ในการบริหารงานและชีวิต

Learning, correction, development and  wisdom finding for work and life management

 B = เชื่อว่าทำดีแล้วได้ดี (B: belief) 
 u = ทำแต่สิ่งทีเป็นประโยชน์ (u: usefulness) 
 d = พัฒนาชีวิตและงานให้เจริญขึ้น (d: develop) 
 m =ใช้วิธีการในการแก้ปัญหา (m: means) 
 g = หมุนวงจรให้เกิดการปรับปรุง (g: generate) 
 t = ใช้ความจริงในการจัดการปัญหา (t: truth) 

 

Update   23/07/51 21:10:48

Host by  Thaihost2000.com

 

 

 

 

การให้ธรรมเป็นทาน  

ชนะการให้ทั้งมวล

No Copyright, Copy can do : เชิญถ่ายสำเนาได้ตามสบาย"

มีวินัยเป็นเกราะ มีความตั้งใจเป็นกำลัง มีปัญญาดั่งอาวุธ

กลับขึ้นบน

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| 國際小學| 英國學校| International schools hong kong| 香港國際學校| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

QR code scanner| inventory management system| labelling| Kiosk| warehouse management|

拍片王 - 影片製作/video editing