Font : Tahoma    

3  ธันวาคม  2551

สมหวัง  วิทยาปัญญานนท์

 สูตรเร่งหัวมันสำปะหลัง

Hormone  for  Big  Cassava

 

        มันแกรน  มันบ้าใบ  ไม่ลงหัวก็ไม่ได้ผลผลิต  ลงติดกันหัวก็ชนกัน  เบียดกันไม่มีที่โต

        บ้าใบมากๆ  บ้าต้น  จนลืมลงหัว  เจอน้ำมาก  เจอปุ๋ยมาก  ดินใหม่  ก็มีโอกาสบ้าใบโดยเฉพาะห้วยบงและเกษตรจะตะกละ  มันต้องเจอแล้งบ้าง  เพื่อกระตุ้นให้มันเตรียมตัวลงหัว  เพื่อสะสมอาหารเอาไว้กิน  แต่บางต้นเพลินกินขณะมีน้ำมากจนลืมสะสมแป้งลงหัว  แต่บางต้นก็ไม่ประมาทลงหัวด้วย

 

        สูตรน้ำฮอร์โมนเร่งหัว  ด้วยจุลินทรีย์มีดังนี้

        1.  หัวมันแก่จากต้นอวบๆ  (เลือกต้นด้วย)                    40     กก.

        2.  หัวผักกาด  (หัวไช้เท้า)  (เลือกหัวอวบๆ  จากตลาด)    4    กก.

        3.  หัวแครอท  (เลือกหัวอวบๆ  จากตลาด)                    2    กก.

        4.  กล้วยน้ำว้าสุกหงอม  (ตัดส่วนเน่าทิ้ง)                      1    กก.

        5.  กล้วยดิบ  (เล็บมือนาง)  (ยังมีแป้ง  เปลือกเขียว)                1        กก.

        6.  ต้นใบรากเมล็ดถั่วเขียว                               0.5    กก.

        7.  ฮอร์โมนรกหมู                                  0.2    ลิตร

        8.  บีทาเก็นหรือยาคูลล์                                       500        ลบ.ซม.

        9.  กากน้ำตาล                                                1   กก.

        10.  จุลินทรีย์

        11.  น้ำเปล่า  (ใสเสมอพอท่วมหากลอยใช้ก้อนหินก้อนอิฐทับไว้)        120   ลิตร

        12.  หัวเผือก                       5      กก.

        13.  มะพร้าวอ่อนพร้อมเนื้อ      5      ลูก

 

        นำวัตถุดิบมาล้างให้สะอาดตัดชิ้นส่วนด้านปลายที่เน่าหรือช้ำหรือมีราขึ้นทิ้งไป  สับรวมๆ  ลงในถังขนาด  30  แกลลอน  ที่มีน้ำเปล่าใส่กากน้ำตาลและจะลินทรีย์

        หมักปิดฝาไว้  30  วัน  แล้วนำน้ำไปฉีดพ่นในสัดส่วน  100  ซม.  ต่อน้ำ  20  ลิตร  ฉีดพ่นในอัตรา  1.0-2.5  ลิตร/ไร่  เพื่อเร่งหัวมันสำปะหลัง  ช่วงอายุ  3  เดือน  และ  6  เดือน

        เดี๋ยวนี้มีสารเร่งหัวที่เป็นทั้งเกร็ดและน้ำ   เช่นโตแน่  เป็นต้น

        นำฮอร์โมนผสมน้ำ  1  เท่า  เพื่อให้การทำงานฉีดพ่นลดลงแล้วใช้ถังฉีดพ่นอัตรา  5  ลิตร/ไร่

 

 

ภูมิปัญญาอภิวัฒน์
 Budding Wisdom

กลับขึ้นบน